Atensyon para sa mga OFW at mga Balikbayan

Bilhan ang inyong minamahal ng oras para sa internet sa kalahating presyo lamang. Kung ikaw ay isang OFW o di kaya isang Balikbayan, ikaw ay kwalipikado para sa limampung porsyento diskwento ng aming Prepaid Internet Cafe Time!

Please input your OWWA Membership ID number

This is the field for Balikbayan filipino

Pangalan : *
Apelyido : *
Tirahan 1: *
Tirahan 2 : *
Lungsod : *
Zip Code : *
Bansa : *
Estado : *
Telepono : *
   
Pumili ng iyong username : *
Password : *
Kumpirmahin ang Password :
Email : *
Itype muli ang Email :
   
 
Security code:
Sumasang-ayon ako sa Paymycafe Mga Tuntunin at kondisyon
Sumasang-ayon ako para sa Paymycafe padalhan ako ng email at mga abiso

Send loads to the Philippines!

Purchase load from any network (Sun Cellular, Smart, Globe Network & Touch Mobile) from 15 pesos to 1000 pesos! Register now and start sending loads!

Buy Internet Cafe Time!

Paymycafe.com is a prepaid internet payment gateway that allows customers to pay for internet usage in affiliated internet shops in the Philippines from anywhere in the world.

To OFWs and Balikbayans!

Kung ikaw ay isang OFW o di kaya isang Balikbayan, ikaw ay kwalipikado para sa limampung porsyento diskwento ng aming Prepaid Internet Cafe Time!